Een aantal hele mooie Zen fragmenten

Een aantal mooie fragmenten die worden besproken:

De gedachtestroom stopt nooit; eerdere gedachten, huidige gedachten en toekomstige gedachten volgen elkaar zonder oponthoud op. Als we niet langer meegaan in onze gedachten, belichamen we een grotere werkelijkheid dan het eigen lichaam en binnen de gedachtestroom zal er geen plaats zijn voor welke gehechtheid dan ook. Als we ons vastklampen aan één gedachte, gaan we mee in de gedachtestroom; dit noemen we ook wel bevangenheid. Als je niet langer meegaat in je gedachten dan ben je onbevangen. Daarom bestaat de basishouding erin dat je nergens in meegaat.

Meditatie is als het uitlaten van een hond. Telkens als hij te ver van me afdwaalt, bevangen door zijn eigen trip, roep ik hem terug: ‘Blijf!
Hier! Nu!’

Een Chinese meester Mazu zegt bijvoorbeeld: “Deze paradox is een levende paradox. Hij is de paradox die mijn leven is. Het is de kunst hem levend te houden. Als ik het ene verkies en het andere verwerp, wel helderheid, geen bevangenheid, wel vrijheid, geen gehechtheid, wel openheid, geen beperking, wel eeuwigheid, geen eindigheid, wel rust, geen agitatie, dan beperk ik mijn leven tot een van beide polen van de paradox. Dit is de werkelijke bevangenheid, de echte beperking, de fundamentele gehechtheid. Maar als ik gewoon ben wie ik ben, met alles erop en eraan, met mijn hebbelijkheden en mijn onhebbelijkheden, kijk, dan is mijn eigen aard van oorsprong wakker, bevrijd en volledig!”

Wat vindt u hiervan? Geef u reactie!

Leave a comment

No comments yet.

Comments RSS TrackBack Identifier URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s