Nico Tydeman

Dansen in het duister is een meeslepende ‘proeve van spiritualiteit’, een onderzoek naar de eigen waarde en plaats van spiritualiteit. Het boek getuigt er op onweerstaanbare wijze van dat spiritualiteit en mysterie niet los staan van, maar juist onlosmakelijk verbonden zijn met ons alledaagse leven. Via ‘omtrekkende bewegingen’ rond het begrip mysterie, over de weg van Johannes van het Kruis en door het denken van Emmanuel Levinas leidt dit boek naar de verlichting als gedragswijze: het bevrijdende denken en handelen uit de Ch’an-traditie, de Chinese oorsprong van zen. Op grond van het eigen terrein van spiritualiteit zijn ‘niet-weten’, ‘verantwoordelijkheid’ en ‘bevrijdende communicatie’ sleutelbegrippen die in de zoektocht van de moderne mens naar zijn lot en bestemming een grote rol kunnen spelen. Het boek sluit af met intrigerende ‘Oefeningen voor een doordeweekse dag’. Dansen in het duister is een zeer persoonlijk boek van een van de bekendste Nederlandse zen-leraren; confronterend, onorthodox, stamelend verkennen van de contouren van het mysterie van het leven.

Leave a comment

No comments yet.

Comments RSS TrackBack Identifier URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s